آگهی در سایت
 آتش سوزی در شیراز,آتش سوزی در یک مجتمع تجاری,شمالغرب شیراز,شیراز