آگهی در سایت
 غرق شدن جوان 18 ساله,ساحل لیدو رامس,شهرستان داراب,استان فارس